رحمت کندی ,«خدا رحمت

"...نقل است که ابوسعید ابوالخیر می خواست سخنرانی کند، از آنجا که مردم به ایشان علاقه داشتند جمعیت زیادی جمع شده بود، بلندگو هم نبود، همه مشتاق بودند که صدای خود شیخ را بشنوند، فردی برخاست و برای این که مردم جلوتر روند تا جا برای بقیه باز شود با صدای بلند گفت: «خدا رحمت کند کسی را که برخیزد و قدمی جلو بگذارد.» شیخ فکری کرد و از منبر پایین آمد. پرسیدند: ای شیخ کجا می روید؟ گفت: حرف، همین بود که این مرد زد: «خدا رحمت کند کسی را که برخیزد و قدمی جلو بگذارد.» همین حرف بس است.

شیخ خوب می دانست که نباید زیاد حرف زد،

حرف حسابی یک کلمه است..."


فرزندم این چنین باید بود./شرح نامه 31 نهج البلاغه/اصغر طاهرزاده.

منبع اصلی مطلب : ذهن دیگر...
برچسب ها : رحمت کندی ,«خدا رحمت
اشتراک گذاری: این صفحه را به اشتراک بگذارید

درسایت : غم خود را خوردن!