"در حالت عادی از آن غافلیم... جُمُوح الدهر...

دنیا با هر کسی به نوعی سرِناسازگاری دارد و عاقل کسی است که ناسازگاری و چموشی دنیا را جز دنیا بداند...

همواره سرکشی دنیا را در محاسبات خود مد نظر داشته باشید بدون آن که فک رکنید آن پیش آمدها از دست خدا به در رفته است..."


فرزندم این چنین باید بود./شرح نامه 31 نهج البلاغه/اصغر طاهرزاده.

منبع اصلی مطلب : ذهن دیگر...
برچسب ها :
اشتراک گذاری: این صفحه را به اشتراک بگذارید

درسایت : چموشی های دنیا