"من در زندگی روزمره و یا در حیطه کاری به دنبال رقابت با دیگران نیستم عذر می خواهم که بدهیات را بازگو می کنم ولی جهان از آدم های جورواجور با سلیقه های مختلف شکل گرفته است هر کس معیارهایی برای زندگی خود دارد و من نیز از این قاعده مستثنا نیستم. تفاوت ها به ناسازگاری ها دامن می زند و مجموعه ی ناسازگاری ها می تواند منجر به بروز سوء تفاهم هایی بزرگ شود نتیجه آن که عده ای در این میان ممکن است به طرزی غیر منصفانه زیر تیغ نقد بروند. همه از این قضایا خبر داریم باید توجه داشت که نقد یا کج فهمی عملی سرگرم کنند نیست بلکه ای تجربه ای دردناک است که تا اعماق جان آدمی اثر می گذارد...فکرش را بکنید متوجه خواهید شد که افراد صرفاً به لحاظ تفاوت های شان می توانند شخصیتی مستقل از خود ارائه دهند بنابراین درک این واقعیت که من باید خودم باشم و نه کسی دیگر، از جمله امتیازات بزرگ برای من محسوب می شود..."


هاروکی موراکامی/ترجمه مجتبی ویسی

منبع اصلی مطلب : ذهن دیگر...
برچسب ها :
اشتراک گذاری: این صفحه را به اشتراک بگذارید

درسایت : از دو که حرف می زنم، از چه حرف می زنم