چیزی

"آقای مزین عزیز!

ما ملت تنبلی هستیم. در همه چیز و همه کارمان. و از جمله در تاریخ نویسی مان. حوصله ی فکر کردن نداریم. حوصله ی تحقیق و به دست آوردن حقیقت را نداریم. هیچ کس هم چنین چیزی از ما نمی خواهد. به خاطر همین شخصیت های تاریخی مان همیشه یک شکل دارند. هیچ وقت چیزی به شناخت ما از آن ها اضافه نمی شود. و حالا شما از من می خواهید که مثل بقیه باشم. چیزی برایتان بنویسم مثل همه کارهایی که تا به حال چاپ شده است. اما راستش نمی توانم. اگر درباره ی افراد و موضوعات دیگر بتوانم درباره ی میرزا یوسف نمی توانم. این آدم با خیلی ها فرق دارد. آدم محجوب، باسواد و عاشق پیشه ای که حاضر است جان خودش را برای آزادی مردم و رفاه آن ها فدا کند بعد یک مرتبه آن قدر تغییر می کند که در کرکانرود در حال مستی دستور می دهد زبان هفت نفر را فقط به جرم آن که از مشروطیت اسم برده اند از حلق شان بیرون بکشند. حق مطلب درباره ی این آدم با یک کتاب خشک و اطو کشیده ادا نمی شود ..."

حمیدرضا شاه آبادی

منبع اصلی مطلب : ذهن دیگر...
برچسب ها : چیزی
اشتراک گذاری: این صفحه را به اشتراک بگذارید

درسایت : دیلماج