خواهم ,دانم ,آخرین نقطه ,گریه خواهم

"...خوب می دانم که گریه های بزرگی در انتظارم است. وقتی مادرم بمیرد من سخت گریه خواهم کرد. این را از همین حالا می دانم. یعنی سال هاست که می دانم. از یادآوری اش به وحشت می افتم اما هیچ روزی را بدون فکر کردن به آن نگذرانده ام. اگر طوبی- خواهرم- بمیرد من باز گریه خواهم کرد. به شدت. شانه های من از گریه بر گور او خواهند لرزید و من فکر خواهم کرد که دنیا به آخرین نقطه اش رسیده است. نرسیده است اما. هیچ مرگی دنیا را به آخرین نقطه اش نخواهد رساند. ما را اما شاید برساند..."

مصطفی مستور

منبع اصلی مطلب : ذهن دیگر...
برچسب ها : خواهم ,دانم ,آخرین نقطه ,گریه خواهم
اشتراک گذاری: این صفحه را به اشتراک بگذارید

درسایت : من گنجشک نیستم