محمد ,خاطرات مستر

"...با محمد(محمدبن عبدالوهاب) قرار گذاشتم که در تفسیر قرآن طبق افکار خودمان بحث کنیم و کاری به افکار مذاهب و بزرگان اسلام نداشته باشیم، بدین ترتیب با همدیگر قرآن می خواندیم و در قسمت هایی از آن بحث می کردیم-منظور من از این سبک بحث، این بود که محمد را به دام اندازم و برای پیاده کردن نقشه هایم زمینه سازی کنم- و محمد هم مرتب برای آنکه روشنفکری و آزادفکری خودش را ثابت کند بیشتر نظریاتی که من می دادم می پذیرفت..."

خاطرات مستر همفر، جاسوس انگلیس در کشورهای اسلامی/ترجمه علی کاظمی/ص55
منبع اصلی مطلب : ذهن دیگر...
برچسب ها : محمد ,خاطرات مستر
اشتراک گذاری: این صفحه را به اشتراک بگذارید

درسایت : گمشده ی خود را یافتم!خاطرات مستر همفر