مردم ,هزینه ,اند؟

"معاویه: چرا همه ی پادشاهان و سلاطین پیشین، مورخ و وقایع نگار داشته اند؟ قضاوت تاریخ و مردم، پس از مرگ، به چه کارشان می آمده؟ (به رفیق) فکر می کنی که آن ها به قدر تو نمی فهمیده اند؟ که بهایی چنان سنگین برای خوش نامی خود پرداخته اند؟

...

برای رساندن مردم به حماقت مورد نیاز، باید بی پروا هزینه کنی. از ریخت و پاش نترسی. ارث پدرت که نیست. مال مردم را صرف تحمیق خودشان می کنی. و چه بهتر از این؟ که مال مردم صرف خودشان شود؟ ولی این، مهم ترین وجه مساله نیست. که به عکس، ساده ترین وجه آن است. بخش اعظم این هزینه در قلک تاریخ پس انداز می شود، تا هم خودت برای همیشه محبوب بمتنی و هم دشمنانت در تاریخ، منفور و بدنام رقم بخورند. و امّا اگر این پول صرف تحمیق مردم نشد، چه می شود؟


...

اگر این پول ها را اینجا هزینه نکنی، چند برابرش را باید صرف خاموش کردن آتش کنی، صرف سرکوب کردن قیام ها، فرو نشاندن فتنه ها، ساختن زندان ها، کشتن آدم ها و..."

کرشمه خسروانی/سید محمد شجاعی/ص115
 

منبع اصلی مطلب : ذهن دیگر...
برچسب ها : مردم ,هزینه ,اند؟
اشتراک گذاری: این صفحه را به اشتراک بگذارید

درسایت : پرده ی دوم: نوا